Przejdź do treści głównej
Graficzne logo strony

Memo Monika Kociuba

Materiały do nauki języka fińskiego

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu


Proszę o zapoznanie się z regulaminem sklepu

Sklep internetowy funkcjonujący pod adresem internetowym sklep.memo.net.pl (dalej: „Sklep„) prowadzony jest przez firmę:

MEMO Monika Kociuba

Tel. 533652531

memo.net.pl

NIP 7393626495, REGON 221533930

zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

§ 1. Sposób składania zamówienia

 1. Przedmiotem sprzedaży w Sklepie są książki elektroniczne (ebooki) w formacie plików PDF.
 2. Klient może zamówić produkty oferowane w Sklepie przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej sklep.memo.net.pl
 3. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest wybranie produktu za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”, a następnie wypełnienie formularza z danymi osobowymi dostępnego na stronie Sklepu.

§ 2. Metody płatności

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu wpłaty.
 2. Klient może dokonać płatności za pomocą: a. przelewu bankowego, b. systemu PayPal, c. szybkiego przelewu za pośrednictwem tpay.com.

§ 3. Warunki realizacji zamówienia.

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez Sklep potwierdzenia o dokonaniu płatności.
 2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sklep prześle wiadomość drogą mailową, potwierdzającą przyjęcie zapłaty za zamówione produkty oraz link do pobrania produktów.
 3. Dostarczenie produktów odbywa się poprzez Internet i jest bezpłatne.
 4. Sklep wystawia rachunki na zakupione produkty na prośbę Klienta. W celu otrzymania rachunku należy przesłać dane potrzebne do jego wystawienia na adres [email protected]. Rachunek wystawiany jest w wersji elektronicznej w formacie PDF. Rachunek zostanie dostarczony drogą mailową.
 5. Link do poprania produktu jest aktywny 14 dni od momentu wysłania go wiadomością mailową.

§ 4. Odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli produkty nie zostały jeszcze pobrane, kontaktując się z obsługą sklepu przez adres mailowy [email protected]
 2. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych liczonych od momentu otrzymania wiadomości mailowej z linkiem do pobrania produktu bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia (pobranie produktu) rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej.

§ 5. Zasady korzystania z ebooków

 1. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Klient ma prawo korzystać z produktów zakupionych w Sklepie wyłącznie na własny użytek i nie może udostępniać ebooków innym osobom.
 3. Klient w szczególności nie jest uprawniony do: a. rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu produktów zakupionych w Sklepie lub ich opracowań w całości lub we fragmentach; b. komercyjnego wykorzystywania produktów zakupionych w Sklepie c. modyfikowania produktów zakupionych w Sklepie.

§ 6. Reklamacje

 1. Klient może zgłosić reklamacje na adres [email protected] w przypadku, gdy: a. zakupiony produkt okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się b. dokona zapłaty ze produkt i w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania produktu.
 2. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez Sklep potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Klienta.
 3. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni.

§ 7. Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep do celów związanych z realizacją zamówień złożonych przez Klienta zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych” (DZ.U. nr 133, poz.833).
 2. Klient oświadcza, że został poinformowany, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mu prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

0